27 Comments

 1. Pence is trying to be like Trump and be a high holy roller at the same time. Not to mention the sissy uses so much hair spray a fly can’t even get out of his hair. The most arrogant holy roller power hungry liar I’ve ever seen.

 2. Toàn dân Mỹ hãy bầu cho TTTRUM. Ông ấy mang cuộc sống ấm no cho các bạn 3 năm đầu. Các bạn không thays đó sao .Thực tế các bạn đã trứng kiến 3 đầu .TTTRUM đã nói được và làm được .Dưới thời TT OBAMA và JOBIDEN lãnh đạo dân chết đói .Mọi người không nhìn thấy đó sao .TOÀN nghe cái lũ dân chủ và hãng truyền thông .Chuyên nói láo .Nói thì hay làm thì dở. Tất cả toàn dân đã được cứng kiến rồi .Đảng dân chủ là một lũ thối nát .Chuyên nói láo .Làm thì không được .Trong khi đó TTTRUM ÔNG nói được và làm được .Tất cả toàn dân đừng nghe lũ dân chủ nói láo và các hãng truyền thông của đảng dân chủ chuyên nói láo .HÃY BỎ ngoài tai .VÀ hãy nhìn vào tguwcj tế .TTTRUM đã làm được nhiều việc tốt cho các bạn .Các bạn đã được chứng kiến rồi đó

 3. Chúng tôi người dân thế giới nhìn lão JOBIDEN lú lẫn . Không có tướng mạo lãnh đạo nước Mỹ gì cả .Làm sao mà lãnh đạo cả thế giới được .Cho lão về chăn vịt đi

 4. The fact is China did not know the virus well enough to give information at Jan 2020. Trump knew the virus was airborne at Feb,2020, but he did not react at all and lie to people we don't need to wear masks, so far Trumpistans stilll don't wear mask at all.

 5. I really feel like the world must be coming to somekind of End.
  Both Sides are Biggest Liars in the world. I don't trust any of them.
  I feel about them both what they feel about each other. I'm not buying either word they say or said.
  . That's all it is , All words , They helped us with 1 month's expenses , 6 months ago. Trump and Biden spend that on a brunch paid for by the People.

 6. 🔥If Joe Biden becomes President, & dies in office mid-term, Kamala Harris shall be President!! BRAHMINS of India shall then take control of USA as she is planted by Brahmins as VP nominee. Kamala believes in caste-based discrimination of Hindu BRAHMINS, who treat all non-Brahmins as INFERIOR human beings!!
  🔥After becoming President of USA, Kamala Harris is certainly destined to be VERY GREAT and POPULAR as an Indira Gandhi of America!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*