27 Comments

  1. 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  2. ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವಚನ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ ದಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲಿಹುದು ಗುರುವೇ ನಮೋ🙏🙏🙏🙏🌺🌿🌹🌷🍇🍎🌸

  3. ಇದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಥೆಯಲ್ಲ…
    ಇದು ಲೌಕಿಕದಿಂದ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕದ ಕಡೆಗೆ ಒಯ್ಯುವ ಮಹೋನ್ನತ ಕಥೆ… ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

  4. ಪೂಜ್ಯ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಗುರುವೇ……….ನೀವು ನಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಹಾದಿಯ ದಾರಿದೀಪ………..ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿನಮ್ರ ಪಿಪಾಸು …….ಡಾ. ನಿತಿನ್ ಚಂದ್ರ ಹತ್ತೀಕಾಳ, ಧಾರವಾಡ

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*